enostanovanjska hiša v Domžalah

avtorici: Nina Herič, Maja Jugovec

leto izdelave projekta: 2018

investitor: privatni