enostanovanjska hiša v Pirničah

avtorici: Nina Herič, Maja Jugovec

leto izvedbe: 2020, 2021

investitor: privatni