enostanovanjska hiša v Moravčah

avtorici: Nina Herič, Maja Jugovec

leto izvedbe projekta: 2020, 2021

investitor: privatni